סדרת מותג שעון מעורר

פונקציה: ספירה לאחור, טמפרטורה, תצוגת לוח שנה