על ברזיל הקונה לאגד מס מזהה (ח. פ. או ע.מ.) רשמית באתר במשרד, כאן הוא הדרך כדי למלא את זיהוי מס, אנא בצע כמו ההפגנה, תודה