Chinecse חדש שנה הודעת חג ללקוחות יקרים: את Chinecse חדש שנה הוא aproaching. כך שלנו חנות נכנס חג מצב מינואר 17th כדי פברואר 3rd בחופשה, יש לנו שירות לקוחות כדי לענות על השאלות שלך, אבל לפעמים זה לא כך בזמן. אני מקווה שאתה מבין אתה גם יכול לבצע הזמנות בדרך כלל במהלך תקופה זו, אבל עבור ההזמנות שלך, אנחנו צריכים אחד אחד עיבוד בפברואר 4th. אני מצטער על אי הנוחות. מאחל