קטגוריות קרובות
<כל קטגוריה
<תכשיטים ואביזרים
<תכשיטים עדינים
Beads

לְסַנֵן

סגול
GIC
עגולה מבריק בצורה