הקודם 1 2 3 4 5 6 7 הבא
Top 5 Positive Customer Reviews for bow
*uitstekend verpakt en snel ontvangen *precies zoals op de foto * goede communicatie met verkoper, goede winkel *Voldoet aan mijn verwachtingen, ik ben tevreden, dank u wel. * excellent packed and fast retrieved * exactly as pictured * good communication with seller, good shop * Meets my expectations, I am satisfied, thank you.
*uitstekend verpakt en snel ontvangen *precies zoals op de foto * goede communicatie met verkoper, goede winkel *Voldoet aan mijn verwachtingen, ik ben tevreden, dank u wel. * excellent packed and fast retrieved * exactly as pictured * good communication with seller, good shop * Meets my expectations, I am satisfied, thank you.
Hello! Order was large. However, 2 items did not come (the package was whole), the seller did not answer and I had to open a dispute. To my surprise, the amount in the dispute was approved less. To date, only one amount has been returned. Also, some of the tapes stank terribly and I had to hang out the window for ventilation. In General, the order was satisfied but the future of situation ruined the mood so this evaluation.
Hello! Order was large. However, 2 items did not come (the package was whole), the seller did not answer and I had to open a dispute. To my surprise, the amount in the dispute was approved less. To date, only one amount has been returned. Also, some of the tapes stank terribly and I had to hang out the window for ventilation. In General, the order was satisfied but the future of situation ruined the mood so this evaluation.
Item match the description. I'm size 57 and the hat is a bit tight on my head, so I don't think it could fit for a size 58. Quality seems good. Good service. Thanks.